Câu 5.16 trang 178 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5.16 trang 178 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Một cửa hàng sách thống kê số tiền (đơn vị : nghìn đồng) mà 60 khách hàng mua sách ở cửa hàng trong một ngày. Số liệu được ghi trong bảng phân bố tần số sau :

Lớp

Tần số

\(\left[ {40;49} \right]\)

3

\(\left[ {50;59} \right]\)

6

\(\left[ {60;69} \right]\)

19

\(\left[ {70;79} \right]\)

23

\(\left[ {80;89} \right]\)

9

 

N = 60

Tính số trung bình và độ lệch chuẩn.

 

Lời giải chi tiết

Số trung bình là 69,33. Độ lệch chuẩn là 10,25.

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
list
close
Gửi bài