Câu 5.19 trang 179 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5.19 trang 179 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Vận tốc (dặm/h ; 1 dặm = 1,609 km) của 400 xe ôtô chạy trên con đường A được ghi lại trong bảng tần số ghép lớp sau :

Lớp

Tần số

\(\left[ {27,5;32,5} \right)\)

18

\(\left[ {32,5;37,5} \right)\)

76

\(\left[ {37,5;42,5} \right)\)

200

\(\left[ {42,5;47,5} \right)\)

100

\(\left[ {47,5;52,5} \right)\)

6

 

N = 400

Tính số trung bình, độ lệch chuẩn.

Lời giải chi tiết

Số trung bình là 40 dặm/h. Độ lệch chuẩn là 4,12 dặm/h.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài