Câu 5.13 trang 177 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5.13 trang 177 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Số người cấp cứu đến bệnh viện A trong hai ngày thứ hai và thứ sáu được cho trong bảng tần số ghép lớp dưới đây.

Lớp

Tần số

(trong ngày thứ hai)

Tần số

(trong ngày thứ sáu)

\(\left[ {4;7} \right]\)

1

1

\(\left[ {8;11} \right]\)

4

4

\(\left[ {12;15} \right]\)

15

21

\(\left[ {16;19} \right]\)

26

22

\(\left[ {20;23} \right]\)

16

13

\(\left[ {24;27} \right]\)

7

3

\(\left[ {28;31} \right]\)

3

0

 

N = 72

N = 64

Tính số trung bình và độ lệch chuẩn của hai mẫu số liệu và so sánh độ phân tán của chúng.

 

Lời giải chi tiết

Đối với mẫu số liệu số người cấp cứu trong ngày thứ hai : Số trung bình là 18,43 và độ lệch chuẩn là 4,73.

Đối với mẫu số liệu số người cấp cứu trong ngày thứ sáu : Số trung bình là 16,69 và độ lệch chuẩn là 4,13.

Độ phân tán của mẫu số liệu số người cấp cứu trong ngày thứ sáu nhỏ hơn.

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close