Câu 5.14 trang 178 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5.14 trang 178 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Số tiền điện phải trả của 50 hộ trong khu phố A được thống kế trong bảng phân bố tần số sau đây (đơn vị nghìn đồng).

Lớp

Tần số

\(\left[ {375;449} \right]\)

6

\(\left[ {450;524} \right]\)

15

\(\left[ {525;599} \right]\)

10

\(\left[ {600;674} \right]\)

6

\(\left[ {675;749} \right]\)

9

\(\left[ {750;824} \right]\)

4

 

N = 50

Tính số trung bình và độ lệch chuẩn.

Lời giải chi tiết

Số trung bình là 576,1. Độ lệch chuẩn là 113,08.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close