Câu 4.62 trang 113 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4.62 trang 113 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các bất phương trình:

 

LG a

\(\left( {x - 1} \right)\sqrt {{x^2} - x - 2}  \ge 0\)

 

Lời giải chi tiết:

Nhận xét \(x = -1\) và \(x = 2\) là nghiệm của phương trình \({x^2} - x - 2 = 0.\)

Nếu \(x ≠ -1\) và \(x ≠ 2\) thì bất phương trình tương đương với hệ

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x - 1 \ge 0}\\{{x^2} - x - 2 > 0}\end{array}} \right. \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \ge 1}\\{x <  - 1\,\,\,hoặc\,\,\,x > 2.}\end{array}} \right.\)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là:

\(S = \left[ {2; + \infty } \right) \cup \left\{ { - 1} \right\}.\)

 

LG b

\(\dfrac{{\sqrt { - {x^2} + x + 6} }}{{2{ {x + 5}}}} \ge \dfrac{{\sqrt { - {x^2} + x + 6} }}{{x - 4}}.\)

 

Lời giải chi tiết:

 \(T = \left[ { - 2;3} \right].\)

 

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close