Câu 4.65 trang 113 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4.65 trang 113 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Tìm tập xác định của hàm số sau:

\(f\left( { {x}} \right) = \sqrt {\dfrac{{3 - 3{ {x}}}}{{ - {x^2} - 2{ {x}} + 15}} - 1} .\) 

 

Lời giải chi tiết

Tập xác định của hàm số \(y = f(x)\) gồm các giá trị thỏa mãn

Đặt \(P\left( { {x}} \right) = \dfrac{{\left( {{ {x}} + 3} \right)\left( {{ {x}} - 4} \right)}}{{\left( {{ {x}} - 3} \right)\left( {{ {x}} + 5} \right)}}\)

Lập bảng xét dấu \(P(x)\) :

 Từ bảng xét dấu suy ra tập xác định của hàm số \(f(x)\) là :

\(\left( { - 5; - 3} \right] \cup \left( {3;4} \right].\)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close