Câu 4.44 trang 109 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4.44 trang 109 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các bất phương trình sau :

 

LG a

\(\left( { - \sqrt 2 x + 2} \right)\left( {{x} + 1} \right)\left( {2{x} - 3} \right) > 0\)

 

Lời giải chi tiết:

Tập nghiệm \(S = \left( { - \infty ; - 1} \right) \cup \left( {\sqrt 2 ;\dfrac{3}{2}} \right)\)

 

LG b

 \(\dfrac{{ - 4{x} + 1}}{{3{x} + 1}} \le  - 3\)

 

Lời giải chi tiết:

Biến đổi bất phương trình về dạng \(\dfrac{{5{x} + 4}}{{3{x} + 1}} \le 0\)

Tập nghiệm \(S = \left[ { - \dfrac{4}{5}; - \dfrac{1}{3}} \right).\)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài