Câu 4.41 trang 109 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4.41 trang 109 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Xét dấu của các biểu thức sau bằng cách lập bảng :

 

LG a

\(\left( {3{x} - 1} \right)\left( {{x} + 2} \right)\)

 

Lời giải chi tiết:

\(\left( {3{x} - 1} \right)\left( {{x} + 2} \right) > 0\) khi \(x <  - 2\) hoặc \(x > \dfrac{1}{3};\)

\(\left( {3{x} - 1} \right)\left( {{x} + 2} \right) < 0\) khi \( - 2 < x < \dfrac{1}{3}\).

 

LG b

 \(\dfrac{{2 - 3{x}}}{{5{x} - 1}}\)

 

Lời giải chi tiết:

\({{2 - 3x} \over {5x - 1}} > 0\) khi \({1 \over 5} < x < {2 \over 3}\)

\({{2 - 3x} \over {5x - 1}} < 0\) khi \(x < {1 \over 5}\) hoặc \(x > {2 \over 3}.\)

 

LG c

\(\left( { - x + 1} \right)\left( {{x} + 2} \right)\left( {3{x} + 1} \right)\)

 

Lời giải chi tiết:

Lập bảng sau :

Vậy

\(\left( { - x + 1} \right)\left( {{x} + 2} \right)\left( {3{x} + 1} \right) < 0\) khi \( - 2 < x <  - {1 \over 3}\) hoặc \(x > 1;\)

 

LG d

\(2 - \dfrac{{2 + {x}}}{{3{x} - 2}}\)

 

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(2 - \dfrac{{2 + {x}}}{{3{x} - 2}} = \dfrac{{5{x} - 6}}{{3{x} - 2}}.\) Lập bảng sau :

Vậy

\(2 - {{2 + x} \over {3x - 2}} < 0\) khi \({2 \over 3} < x < {6 \over 5}\)

\(2 - {{2 + x} \over {3x - 2}} > 0\) khi \(x < {2 \over 3}\) hoặc \(x > {6 \over 5}.\)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài