Câu 4.3 trang 103 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4.3 trang 103 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho a, b, c là ba số dương. Chứng minh rằng

LG a

Nếu \(a < b\) thì \(\dfrac{a}{b} < \dfrac{{a + c}}{{b + c}}\)

Phương pháp giải:

Ta có \(\dfrac{{a + c}}{{b + c}} - \dfrac{a}{b} = \dfrac{{c\left( {b - a} \right)}}{{b\left( {b + c} \right)}}\)

Lời giải chi tiết:

Nếu \(0 < a < b\) và \( c > 0\) thì

\(\dfrac{{c\left( {b - a} \right)}}{{b\left( {b + c} \right)}} > 0.\,Suy\,ra\,\dfrac{a}{b} < \dfrac{{a + c}}{{b + c}}\)

LG b

Nếu \(a > b\) thì \(\dfrac{a}{b} > \dfrac{{a + c}}{{b + c}}\)

Phương pháp giải:

Ta có \(\dfrac{{a + c}}{{b + c}} - \dfrac{a}{b} = \dfrac{{c\left( {b - a} \right)}}{{b\left( {b + c} \right)}}\)

Lời giải chi tiết:

Nếu \(a > b > 0\) và \(c > 0\) thì

\(\dfrac{{c\left( {b - a} \right)}}{{b\left( {b + c} \right)}} < 0.\,Suy\,ra\,\dfrac{a}{b} > \dfrac{{a + c}}{{b + c}}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài