Câu 4.5 trang 103 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4.5 trang 103 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Quảng cáo

Đề bài

Cho b, d là hai số dương và \(\dfrac{a}{b} < \dfrac{c}{d}.\) Chứng minh rằng

\(\dfrac{a}{b} < \dfrac{{a + c}}{{b + {\rm{d}}}} < \dfrac{c}{d}\)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Từ \(\dfrac{a}{b} < \dfrac{c}{d}\) và b, d là hai số dương, suy ra \(a{\rm{d}} < bc\) hay \(ad – bc < 0 ; bc – ad > 0.\)

Ta có \(\dfrac{{a + c}}{{b + {\rm{d}}}} - \dfrac{a}{b} = \dfrac{{bc - a{\rm{d}}}}{{\left( {b + {\rm{d}}} \right)b}} > 0;\)

\(\dfrac{{a + c}}{{b + {\rm{d}}}} - \dfrac{c}{d} = \dfrac{{a{\rm{d}} - bc}}{{\left( {b + {\rm{d}}} \right)d}} < 0.\)

Vậy \(\dfrac{a}{b} < \dfrac{{a + c}}{{b + {\rm{d}}}} < \dfrac{c}{d}.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close