Câu 4.4 trang 103 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4.4 trang 103 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho a, b, c, d là bốn số dương và \(\dfrac{a}{b} < \dfrac{c}{d}.\) Chứng minh rằng

LG a

\(\dfrac{{a + b}}{b} < \dfrac{{c + {\rm{d}}}}{d}\)

Lời giải chi tiết:

 Từ \(\dfrac{a}{b} < \dfrac{c}{d}\,suy\,ra\,\dfrac{a}{b} + 1 < \dfrac{c}{d} + 1\) tức là \(\dfrac{{a + b}}{b} < \dfrac{{c + {\rm{d}}}}{d}.\)

LG b

\(\dfrac{{a + b}}{a} > \dfrac{{c + {\rm{d}}}}{c}\)

Lời giải chi tiết:

Từ \(\dfrac{a}{b} < \dfrac{c}{d}\,\) và a, b, c, d là bốn số dương nên \(\dfrac{b}{a} > \dfrac{{\rm{d}}}{c},\) suy ra \(\dfrac{b}{a} + 1 > \dfrac{{\rm{d}}}{c} + 1,\) tức là \(\dfrac{{b + a}}{a} > \dfrac{{{\rm{d}} + c}}{c}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài