Câu 4.26 trang 106 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4.26 trang 106 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai, vì sao ?

 

LG a

2 là một nghiệm của bất phương trình \({x^2} + {x} + 1 > 0\)

 

Lời giải chi tiết:

Đúng, vì \({2^2} + 2 + 1 > 0\)

 

LG b

-3 không là nghiệm của bất phương trình \({x^3} - 3{x} - 1 < 0\)

 

Lời giải chi tiết:

Sai, vì \({\left( { - 3} \right)^3} - 3.\left( { - 3} \right) - 1 < 0\) nên -3 là nghiệm của bất phương trình đã cho.

 

LG c

a là một nghiệm của bất phương trình \({x^2} + \left( {1 + a} \right)x - a + 2 < 0\)

 

Lời giải chi tiết:

Sai, vì \({a^2} + \left( {1 + a} \right)a - a + 2 = 2{{a}^2} + 2 > 0.\)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
close