Câu 4.30 trang 106 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4.30 trang 106 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Không giải bất phương trình, hãy giải thích tại sao các bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi x :

 

LG a

\({x^4} + {{\rm{x}}^2} + 1 > 0\)

 

Lời giải chi tiết:

 Vế trái luôn dương với mọi \(x\).

 

LG b

 \(\dfrac{{{{\left( {{\rm{x}} - 2} \right)}^2}}}{{{x^2} + 1}} \ge 0\)

 

Lời giải chi tiết:

Vế trái không âm với mọi \(x\).

 

LG c

\({x^2} + {\left( {{\rm{x}} - 1} \right)^2} + \dfrac{1}{{{x^2} + 1}} > {x^2}\)

 

Lời giải chi tiết:

 Giản ước cả hai vế cho \({x^2}.\) Vế trái của bất đẳng thức mới nhận được luôn dương.

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
close