Câu 4.28 trang 106 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4.28 trang 106 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm điều kiện xác định rồi suy ra tập nghiệm của mỗi bất phương trình sau :

 

LG a

\(\sqrt {{\rm{x}} - 2}  \ge \sqrt {2 - x} \)

 

Lời giải chi tiết:

 Điều kiện : \(x = 2\), tập nghiệm \(S = \left\{ 2 \right\}.\)

 

LG b

 \(\sqrt {2{\rm{x}} - 3}  < 1 + \sqrt {2{\rm{x}} - 3} \)

 

Lời giải chi tiết:

Điều kiện : \(x \ge \dfrac{3}{2},\) tập nghiệm \(S = \left[ {\dfrac{3}{2}; + \infty } \right)\) 

 

LG c

\(\dfrac{{\rm{x}}}{{\sqrt {{\rm{x}} - 3} }} < \dfrac{3}{{\sqrt {{\rm{x}} - 3} }}\)

 

Lời giải chi tiết:

Điều kiện : \(x > 3\), tập nghiệm \(S = ∅.\)

 

LG d

\(3{\rm{x}} + \dfrac{1}{{x - 2}} \ge 2 + \dfrac{1}{{x - 2}}\)

 

Lời giải chi tiết:

Điều kiện : \(x ≠ 2\), tập nghiệm \(S = \left[ {\dfrac{2}{3};2} \right) \cup \left( {2; + \infty } \right)\) .

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
close