Câu 4.31 trang 107 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4.31 trang 107 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm điều kiện xác định của các bất phương trình sau :

 

LG a

\(\dfrac{1}{{{{\left( {{\rm{x}} + 1} \right)}^2}}} + \dfrac{1}{{x - 3}} > 2\)

 

Lời giải chi tiết:

\(x ≠ -1 ; x ≠ 3.\)

 

LG b

\(\dfrac{{\sqrt {{\rm{x}} + 1} }}{{\sqrt {{\rm{x}} - 1} }} + \dfrac{1}{{\left( {{\rm{x}} - 2} \right)\left( {{\rm{x}} - 3} \right)}} > \dfrac{1}{{x - 4}}\)

 

Lời giải chi tiết:

\(x > 1 ; x ≠ 2 ; x ≠ 3 ; x ≠ 4.\)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
close