Câu 4.12 trang 104 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4.12 trang 104 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Với các số a, b, c tùy ý, chứng minh các bất đẳng thức sau và nêu rõ đẳng thức xảy ra khi nào ?

 

LG a

\(\left| a \right| + \left| b \right| \ge \left| {a - b} \right|\,;\)

 

Lời giải chi tiết:

 \(\left| a \right| + \left| b \right| = \left| a \right| + \left| { - b} \right| \ge \left| {a - b} \right|\)

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi ab ≤ 0.

 

Câu 2

\(\left| {a + b + c} \right| \le \left| a \right| + \left| b \right| + \left| c \right|\)

 

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn. \(\left| {a + b + c} \right| \le \left| {a + b} \right| + \left| c \right|.\)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
list
close
Gửi bài