Câu 3.9 trang 59 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3.9 trang 59 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Tìm các giá trị của p để phương trình sau vô nghiệm

\(\left( {4{p^2} - 2} \right)x = 1 + 2p - x\)

Lời giải chi tiết

\(p = \frac{1}{2}.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài