Câu 3.12 trang 60 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3.12 trang 60 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m :

LG a

\(2mx = 2x + m + 4\)

Lời giải chi tiết:

 Ta có :

\(2mx = 2x + m + 4 \\⇔ 2(m – 1)x = m + 4 \, (1)\)

- Với \(m – 1 ≠ 0\) hay \(m ≠ 1\), chia hai vế của (1) cho \(2(m – 1)\) ta được \(x = \dfrac{{m + 4}}{{2\left( {m - 1} \right)}}.\)

- Với \(m – 1 = 0\) hay \(m = 1\), phương trình (1) trở thành \(0.x = 5\), vô nghiệm.

LG b

 \(m\left( {x + m} \right) = x + 1\)

Lời giải chi tiết:

Phương trình có nghiệm duy nhất \(x = -(m + 1)\) khi \(m ≠ 1\), nghiệm đúng với mọi x khi m = 1.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài