Câu 3.16 trang 60 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3.16 trang 60 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Biện luận số giao điểm của hai parabol sau theo tham số m :

\(y = {x^2} + mx + 8\) và \(y = {x^2} + x + m\)

Lời giải chi tiết

Hoành độ giao điểm của hai parabol là nghiệm của phương trình

\({x^2} + mx + 8 = {x^2} + x + m.\)

Phương trình trên tương đương với phương trình \(\left( {1 - m} \right)x = 8 - m\)

Từ đó suy ra :

Nếu m = 1 thì hai đồ thị không có điểm chung.

Nếu m ≠ 1 thì hai đồ thị có một điểm chung.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài