Câu 3.11 trang 60 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3.11 trang 60 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm các giá trị của m để mỗi phương trình sau chỉ có một nghiệm :

LG a

 \(\left( {x - m} \right)\left( {x - 1} \right) = 0\)

Lời giải chi tiết:

\(\left( {{\rm{x}} - m} \right)\left( {{\rm{x}} - 1} \right) = 0 \Leftrightarrow {\rm{x}} - m = 0\) hoặc \(x - 1 = 0 \Leftrightarrow {\rm{x}} = m\) hoặc \(x = 1\)

Vậy phương trình chỉ có một nghiệm khi m = 1.

LG b

\(m\left( {m - 1} \right)x = {m^2} - 1\)

Lời giải chi tiết:

m ≠ 0 và m ≠ 1.

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài