Câu 3.10 trang 60 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3.10 trang 60 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm các giá trị của q để mỗi phương trình sau có vô số nghiệm :

LG a

\(2qx – 1 = x + q\)

Lời giải chi tiết:

 \(2qx - 1 = x + q \Leftrightarrow \left( {2q - 1} \right)x = q + 1.\)

Phương trình đã cho có vô số nghiệm khi và chỉ khi \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{q + 1 = 0}\\{2q - 1 = 0}\end{array}} \right.\)

Không có số q nào thỏa mãn điều kiện này.

LB b

\({q^2}x - q = 25x - 5\)

Lời giải chi tiết:

q = 5.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài