Câu 3.66 trang 152 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Giá trị trung bình của hàm số

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giá trị trung bình của hàm số \(y = f\left( x \right)\)  trên đoạn \(\left[ {a;b} \right]\)  là một số, kí hiệu \(m\left( f \right)\) đưuọc tính theo công thức giá trị trung bình của mỗi hàm số sau trên đoạn đã chỉ ra:

LG a

\(f\left( x \right) = \sin x\) trên đoạn \(\left[ {0;\pi } \right]\)

Giải chi tiết:

\({2 \over \pi }\)

LG b

\(f\left( x \right) = \tan x\) trên đoạn \(\left[ { - {\pi  \over 4};{\pi  \over 4}} \right]\)

Giải chi tiết:

0

LG c

\(f\left( x \right) = \left| x \right| - 1\) trên đoạn \(\left[ { - 1;3} \right]\)

Giải chi tiết:

\({1 \over 4}\)

LG d

\(f\left( x \right) = 1 - \sqrt {1 - {x^2}} \) trên đoạn \(\left[ { - 1;1} \right]\)

Giải chi tiết:

\(1 - {\pi  \over 4}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close