Câu 3.68 trang 153 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tính các tích phân sau:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính các tích phân sau:

LG a

\(\int\limits_0^\pi  {{{\sin }^2}\left( {5t} \right)} dt\)

Giải chi tiết:

\({\pi  \over 2}\)

LG b

\(\int\limits_1^4 {{{{{\left( {1 + \sqrt u } \right)}^{{1 \over 2}}}} \over {\sqrt u }}} du\)

Giải chi tiết:

\(4\sqrt 3  - {{8\sqrt 2 } \over 3}\) . Hướng dẫn: Đặt \(x = 1 + \sqrt u \)

LG c

\(\int\limits_{{1 \over 8}}^1 {{x^{ - {1 \over 3}}}{{\left( {1 - {x^{{2 \over 3}}}} \right)}^{{3 \over 2}}}} du\)

Giải chi tiết:

\({{27\sqrt 3 } \over {160}}\)

LG d

\(15\int\limits_{ - {\pi  \over 2}}^{{\pi  \over 2}} {{{\sin }^4}\left( {3x} \right)} {\rm{cos}}\left( x \right)dx\)

Giải chi tiết:

-2

Hướng dẫn: Dùng phương pháp biến đổi số, đặt \(u = \sin 3x\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close