Câu 3.71 trang 153 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay quanh trục hoành mỗi hình phẳng giới hạn bởi các đường sau:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay quanh trục hoành mỗi hình phẳng giới hạn bởi các đường sau:

LG a

\(y = 2x - {x^2},y = 0\)

Giải chi tiết:

\({{16\pi } \over {15}}\)

LG b

\(y = \ln x,x = 2\)

Giải chi tiết:

\(2\pi \left( {{{\ln }^2}2 - 2\ln 2 + 1} \right)\)

Hướng dẫn: \(S = \pi \int\limits_1^2 {{{\ln }^2}xdx} \)

LG c

\(y = \sin xc{\rm{os}}x,y = 0,x = {\pi  \over 2}\)

Giải chi tiết:

\({{{\pi ^2}} \over {16}}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close