Câu 3.11 trang 142 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau

\(y = {\left( {4x - 1} \right)^3}\)

Lời giải chi tiết:

\({{{{\left( {4x - 1} \right)}^4}} \over {16}} + C\)

\(y = {\left( {3x + 5} \right)^6}\)

Lời giải chi tiết:

\({{{{\left( {3x + 5} \right)}^7}} \over {21}} + C\)

\(y = {\left( {7 - 3x} \right)^8}\)

Lời giải chi tiết:

\({{ - {{\left( {7 - 3x} \right)}^9}} \over {27}} + C\)

\(y = {\left( {5x + 2} \right)^{ - 6}}\)

Lời giải chi tiết:

\({{ - {{\left( {5x + 2} \right)}^{ - 5}}} \over {25}} + C\)

\(y = {\left( {9 - 4x} \right)^{ - 2}}\)

Lời giải chi tiết:

\({1 \over {4\left( {9 - 4x} \right)}} + C\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close