Bài 2.3 trang 30 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.3 trang 30 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho hàm số...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho hàm số

\(f\left( x \right) = \left\{ {\matrix{   {{x \over {x + 1}}\,\,\,nếu\,\,\,x > 0}  \cr   {{{\root 3 \of {x + 1} } \over {x - 1}}\,\,\,nếu\,\,\, - 1 \le x \le 0.}  \cr  } } \right.\)

LG a

Tìm tập xác định của hàm số \(y = f(x).\)

Lời giải chi tiết:

Với \(x > 0\) thì hàm số \(f\left( x \right) = \frac{x}{{x + 1}}\) xác định.

Với \( - 1 \le x \le 0\) thì hàm số \(f\left( x \right) = \frac{{\sqrt[3]{{x + 1}}}}{{x - 1}}\) xác định.

Vậy hàm số \(f\left( x \right)\) xác định trên \(D = \left[ { - 1; + \infty } \right)\).

LG b

Tính \(f(0), f(2), f(-3), f(-1)\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}f\left( 0 \right) = \frac{{\sqrt[3]{{0 + 1}}}}{{0 - 1}} =  - 1\\f\left( 2 \right) = \frac{2}{{2 + 1}} = \frac{2}{3}\\f\left( { - 1} \right) = \frac{{\sqrt[3]{{ - 1 + 1}}}}{{ - 1 - 1}} = 0\end{array}\)

Vì \( - 3 \notin D\) nên \(f\left( { - 3} \right)\) không xác định.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close