Bài 2.3 trang 30 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.3 trang 30 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho hàm số...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho hàm số

\(f\left( x \right) = \left\{ {\matrix{   {{x \over {x + 1}}\,\,\,nếu\,\,\,x > 0}  \cr   {{{\root 3 \of {x + 1} } \over {x - 1}}\,\,\,nếu\,\,\, - 1 \le x \le 0.}  \cr  } } \right.\)

LG a

Tìm tập xác định của hàm số \(y = f(x).\)

Lời giải chi tiết:

Với \(x > 0\) thì hàm số \(f\left( x \right) = \frac{x}{{x + 1}}\) xác định.

Với \( - 1 \le x \le 0\) thì hàm số \(f\left( x \right) = \frac{{\sqrt[3]{{x + 1}}}}{{x - 1}}\) xác định.

Vậy hàm số \(f\left( x \right)\) xác định trên \(D = \left[ { - 1; + \infty } \right)\).

LG b

Tính \(f(0), f(2), f(-3), f(-1)\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}f\left( 0 \right) = \frac{{\sqrt[3]{{0 + 1}}}}{{0 - 1}} =  - 1\\f\left( 2 \right) = \frac{2}{{2 + 1}} = \frac{2}{3}\\f\left( { - 1} \right) = \frac{{\sqrt[3]{{ - 1 + 1}}}}{{ - 1 - 1}} = 0\end{array}\)

Vì \( - 3 \notin D\) nên \(f\left( { - 3} \right)\) không xác định.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 1: Đại cương về hàm số
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài