Bài 2.6 trang 30 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.6 trang 30 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Đồ thị của một hàm số xác định trên R được cho trên hình 2.2. Dựa vào đồ thị, hãy lập bảng biến thiên của hàm số đó. Hãy cho biết giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất của hàm số (nếu có)...

Quảng cáo

Đề bài

Đồ thị của một hàm số xác định trên R được cho trên hình 2.2. Dựa vào đồ thị, hãy lập bảng biến thiên của hàm số đó. Hãy cho biết giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất của hàm số (nếu có).

Lời giải chi tiết

Ta có BBT:

GTNN của hàm số là \(-4,4\).

Hàm số không có GTLN.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close