Bài 2.11 trang 31 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.11 trang 31 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Trong mặt phẳng tọa độ, cho các điểm A(-1 ; 3), B(2 ; -5), C(a ; b). Hãy tính tọa độ các điểm có được khi tịnh tiến các điểm đã cho:...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Trong mặt phẳng tọa độ, cho các điểm \(A(-1 ; 3)\), \(B(2 ; -5)\), \(C(a ; b)\). Hãy tính tọa độ các điểm có được khi tịnh tiến các điểm đã cho:

LG a

Lên trên 5 đơn vị

Lời giải chi tiết:

Khi tịnh tiến lên trên 5 đơn vị, ta được:

\(A\left( { - 1;3} \right) \mapsto {A_1}\left( { - 1;8} \right);\)

\(B\left( {2; - 5} \right) \mapsto {B_1}\left( {2;0} \right);\)

\(C\left( {a;b} \right) \mapsto {C_1}\left( {a;b + 5} \right).\)

Quảng cáo
decumar

LG b

Xuống dưới 3 đơn vị

Lời giải chi tiết:

 Khi tịnh tiến xuống dưới 3 đơn vị, ta được:

\(A\left( { - 1;3} \right) \mapsto {A_2}\left( { - 1;0} \right);\)

\(B\left( {2; - 5} \right) \mapsto {B_2}\left( {2; - 8} \right);\)

\(C\left( {a;b} \right) \mapsto {C_2}\left( {a;b - 3} \right).\)

LG c

Sang phải 1 đơn vị

Lời giải chi tiết:

Khi tịnh tiến sang phải 1 đơn vị, ta được:

\(A\left( { - 1;3} \right) \mapsto {A_3}\left( {0;3} \right);\)

\(B\left( {2; - 5} \right) \mapsto {B_3}\left( {3; - 5} \right);\)

\(C\left( {a;b} \right) \mapsto {C_3}\left( {a + 1;b} \right)\)

LG d

Sang trái 4 đơn vị

Lời giải chi tiết:

Khi tịnh tiến sang trái 4 đơn vị, ta được:

\(A\left( { - 1;3} \right) \mapsto {A_4}\left( { - 5;3} \right);\)

\(B\left( {2; - 5} \right) \mapsto {B_4}\left( { - 2; - 5} \right);\)

\(C\left( {a;b} \right) \mapsto {C_4}\left( {a - 4;b} \right)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close