Bài 2.13 trang 32 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.13 trang 32 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Giả sử hàm số y=-2/x có đồ thị là (H)....

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giả sử hàm số \(y = {{ - 2} \over x}\) có đồ thị là (H).

LG a

Nếu tịnh tiến (H) xuống dưới 3 đơn vị thì ta được đồ thị của hàm số nào ?

Lời giải chi tiết:

Tịnh tiến (H) xuống dưới 3 đơn vị, ta được đồ thị hàm số \(y = {{ - 2} \over x} - 3\) hay \(y = {{ - 3x - 2} \over x}.\)

Quảng cáo
decumar

LG b

Nếu tịnh tiến (H) sang phải 2 đơn vị thì ta được đồ thị của hàm số nào ?

Lời giải chi tiết:

Tịnh tiến (H) sang phải 2 đơn vị, ta được đồ thị hàm số \(y = {{ - 2} \over {x - 2}}\)

LG c

Nếu tịnh tiến (H) lên trên 1 đơn vị rồi sang trái 4 đơn vị thì ta được đồ thị của hàm số nào ?

Lời giải chi tiết:

Tịnh tiến (H) lên trên 1 đơn vị rồi sang trái 4 đơn vị, ta được đồ thị hàm số \(y = {{ - 2} \over {x + 4}} + 1\) hay \(y = {{x + 2} \over {x + 4}}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close