Bài 2.12 trang 31 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.12 trang 31 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Hàm số \(y = 4x - 3\) có đồ thị là đường thẳng (d)...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hàm số \(y = 4x - 3\) có đồ thị là đường thẳng (d)

LG a

Gọi \((d_1)\) là đường thẳng có được khi tịnh tiến \((d)\) lên trên 4 đơn vị. Hỏi \((d_1)\) là đồ thị của hàm số nào ?

Lời giải chi tiết:

\((d_1)\) là đồ thị của hàm số \(y = (4x – 3) + 4\) hay \(y = 4x + 1\)

Quảng cáo
decumar

LG b

Gọi \((d_2)\) là đường thẳng có được khi tịnh tiến \((d)\) sang trái 1 đơn vị. Hỏi \((d_2)\) là đồ thị của hàm số nào ?

Lời giải chi tiết:

\((d_2)\) là đồ thị của hàm số \(y = 4(x + 1) – 3\) hay \(y = 4x + 1\)

LG c

Em có nhận xét gì về hai kết quả trên ?

Lời giải chi tiết:

Đường thẳng \(y = 4x + 1\) có thể có được bằng cách tịnh tiến đường thẳng \(y = 4x – 3\) theo hai cách như trong \(a\) và \(b\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close