Bài 2.4 trang 30 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.4 trang 30 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho hàm số \(f\left( x \right) = {x^2} + \sqrt {x - 1} \)...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho hàm số \(f\left( x \right) = {x^2} + \sqrt {x - 1} \)

Tìm tập xác định của hàm số.

Lời giải chi tiết:

ĐK: \(x - 1 \ge 0 \Leftrightarrow x \ge 1\)

TXĐ: \(D = \left[ {1; + \infty } \right)\).

Dùng bảng số hoặc máy tính bỏ túi, tính giá trị gần đúng của \(f(4),\) \(f\left( {\sqrt 2 } \right),f\left( \pi  \right)\) chính xác đến hàng phần trăm.

Lời giải chi tiết:

\(f\left( 4 \right) = {4^2} + \sqrt {4 - 1} \)\(= 16 + \sqrt 3  \approx 17,73\)

\(f\left( {\sqrt 2 } \right) = {\left( {\sqrt 2 } \right)^2} + \sqrt {\sqrt 2  - 1}  \approx 2,64;\)

\(f\left( \pi  \right)  = {\pi ^2} + \sqrt {\pi  - 1} \approx 11,33\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close