Bài 2.25 trang 34 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.25 trang 34 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho hàm số \(y = - {{\sqrt 3 } \over 2}{x^2}\)...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho hàm số \(y =  - {{\sqrt 3 } \over 2}{x^2}\)

LG a

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số đã cho.

Lời giải chi tiết:

Hàm số \(y =  - {{\sqrt 3 } \over 2}{x^2}\) đồng biến trên khoảng \(\left( { - \infty ;0} \right)\), nghịch biến trên khoảng \(\left( {0; + \infty } \right)\)

Vẽ đồ thị hàm số: \(y =  - {{\sqrt 3 } \over 2}{x^2}\)

LG b

Nếu tịnh tiến (P) sang phải 1,5 đơn vị thì ta được đồ thị của hàm số nào ?

Lời giải chi tiết:

Nếu tịnh tiến (P) sang phải 1,5 đơn vị thì ta được đồ thị của hàm số \(y =  - {{\sqrt 3 } \over 2}{\left( {x - 1,5} \right)^2}\)

LG c

Nếu tịnh tiến (P) sang trái 2 đơn vị thì ta được đồ thị hàm số nào ?

Lời giải chi tiết:

Nếu tịnh tiến (P) sang trái 2 đơn vị thì ta được đồ thị hàm số \(y =  - {{\sqrt 3 } \over 2}{\left( {x + 2} \right)^2}\)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 3: Hàm số bậc hai
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài