Bài 2.26 trang 34 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.26 trang 34 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho hàm số \(y = 2{x^2}\) có đồ thị là parabol (P). Phải tịnh tiến (P) như thế nào để được đồ thị của hàm số:..

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho hàm số \(y = 2{x^2}\) có đồ thị là parabol (P). Phải tịnh tiến (P) như thế nào để được đồ thị của hàm số:

LG a

\(y = 2{x^2} + 7\)

Lời giải chi tiết:

Tịnh tiến (P) lên trên 7 đơn vị

LG b

\(y = 2{x^2} - 5\)

Lời giải chi tiết:

Tịnh tiến (P) xuống dưới 5 đơn vị.

LG c

\(y = 2{\left( {x + 3} \right)^2}\)

Lời giải chi tiết:

Tịnh tiến sang trái 3 đơn vị

LG d

\(y = 2{\left( {x - 4} \right)^2}\)

Lời giải chi tiết:

Tịnh tiến sang phải 4 đơn vị

LG e

\(y = 2{\left( {x - 2} \right)^2} + 5\)

Lời giải chi tiết:

Tịnh tiến sang phải 2 đơn vị rồi tịnh tiến tiếp lên trên 5 đơn vị

LG f

\(y = 2{x^2} - 6x + 1\,?\)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(\begin{array}{l}
y = 2{x^2} - 6x + 1\\
= 2\left( {{x^2} - 3x + \frac{9}{4}} \right) - \frac{7}{2}\\
= 2{\left( {x - \frac{3}{2}} \right)^2} - \frac{7}{2}
\end{array}\)

Do đó ta cần tịnh tiến sang phải 1,5 đơn vị rồi tịnh tiến tiếp xuống dưới 3,5 đơn vị.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 3: Hàm số bậc hai
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài