Bài 2.24 trang 34 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.24 trang 34 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số đã cho...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho hàm số \(y = {2 \over 3}{x^2}\)

LG a

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số đã cho.

Lời giải chi tiết:

Hàm số \(y = {2 \over 3}{x^2}\) nghịch biến trên khoảng \(\left( { - \infty ;0} \right)\); đồng biến trên khoảng \(\left( {0; + \infty } \right)\)

Vẽ đồ thị hàm số: \(y = {2 \over 3}{x^2}\)

LG b

Nếu tịnh tiến (P) lên trên 2 đơn vị thì ta được đồ thị của hàm số nào ?

Lời giải chi tiết:

 Nếu tịnh tiến (P) lên trên 2 đơn vị thì ta được đồ thị của hàm số \(y = {2 \over 3}{x^2} + 2\)

LG c

 Nếu tịnh tiến (P) xuống dưới 3 đơn vị thì ta được đồ thị hàm số nào?

Lời giải chi tiết:

Nếu tịnh tiến (P) xuống dưới 3 đơn vị thì ta được đồ thị hàm số \(y = {2 \over 3}{x^2} - 3\).

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 3: Hàm số bậc hai
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài