Bài 2.2 trang 29 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.2 trang 29 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Tìm tập xác định của các hàm số sau :...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm tập xác định của các hàm số sau :

LG a

\(y = {{x - 1} \over {{x^2} - 1}}\)

Lời giải chi tiết:

ĐKXĐ: \({x^2} - 1 \ne 0 \Leftrightarrow x \ne  \pm 1\)

TXĐ: \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ { \pm 1} \right\}\)

LG b

 \(y = {{\sqrt {2x + 1} } \over {2{x^2} - x - 1}}\)

Lời giải chi tiết:

ĐKXĐ: \(\left\{ \begin{array}{l}2x + 1 \ge 0\\2{x^2} - x - 1 \ne 0\end{array} \right.\)

\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x \ge  - \frac{1}{2}\\x \ne 1\\x \ne  - \frac{1}{2}\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x >  - \frac{1}{2}\\x \ne 1\end{array} \right.\)

TXĐ: \(D = \left( { - \frac{1}{2}; + \infty } \right)\backslash \left\{ 1 \right\}\)

LG c

 \(y = {{3x + 4} \over {\left( {x - 2} \right)\sqrt {x + 4} }}\)

Lời giải chi tiết:

ĐKXĐ: \(\left\{ \begin{array}{l}x + 4 > 0\\\left( {x - 2} \right)\sqrt {x + 4}  \ne 0\end{array} \right.\)

\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x >  - 4\\x \ne 2\end{array} \right.\)

TXĐ: \(D = \left( { - 4; + \infty } \right)\backslash \left\{ 2 \right\}\)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 1: Đại cương về hàm số
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài