Bài 2.2 trang 29 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.2 trang 29 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Tìm tập xác định của các hàm số sau :...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm tập xác định của các hàm số sau :

LG a

\(y = {{x - 1} \over {{x^2} - 1}}\)

Lời giải chi tiết:

ĐKXĐ: \({x^2} - 1 \ne 0 \Leftrightarrow x \ne  \pm 1\)

TXĐ: \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ { \pm 1} \right\}\)

LG b

 \(y = {{\sqrt {2x + 1} } \over {2{x^2} - x - 1}}\)

Lời giải chi tiết:

ĐKXĐ: \(\left\{ \begin{array}{l}2x + 1 \ge 0\\2{x^2} - x - 1 \ne 0\end{array} \right.\)

\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x \ge  - \frac{1}{2}\\x \ne 1\\x \ne  - \frac{1}{2}\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x >  - \frac{1}{2}\\x \ne 1\end{array} \right.\)

TXĐ: \(D = \left( { - \frac{1}{2}; + \infty } \right)\backslash \left\{ 1 \right\}\)

LG c

 \(y = {{3x + 4} \over {\left( {x - 2} \right)\sqrt {x + 4} }}\)

Lời giải chi tiết:

ĐKXĐ: \(\left\{ \begin{array}{l}x + 4 > 0\\\left( {x - 2} \right)\sqrt {x + 4}  \ne 0\end{array} \right.\)

\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x >  - 4\\x \ne 2\end{array} \right.\)

TXĐ: \(D = \left( { - 4; + \infty } \right)\backslash \left\{ 2 \right\}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close