Câu 15 trang 18 SGK Hình học 11 Nâng cao

Cho phép đối xứng tâm

Quảng cáo

Đề bài

Cho phép đối xứng tâm \({D_O}\) và đường thẳng d không đi qua O. Hãy nêu cách dựng ảnh d' của đường thẳng d qua \({D_O}\). Tìm cách dựng d' mà chỉ sử dụng compa một lần và thước thẳng ba lần

Lời giải chi tiết

Cách dựng ảnh d’ của d như sau: Lấy hai điểm A, B phân biệt trên d rồi dựng ảnh A’, B’ của chúng. Đường thẳng d’ là đường thẳng đi qua A’ và B’

Ta có thể dựng cụ thể như sau:

- Dựng đường tròn \((O ; R)\) sao cho nó cắt d tại hai điểm phân biệt A, B. (dùng compa)

- Dựng đường thẳng AO cắt đường tròn đó tại A’ (thước thẳng)

- Dựng đường thẳng BO cắt đường tròn đó tại B’ (thước thẳng)

- Dựng đường thẳng d’ đi qua A’ và B’ (thước thẳng).

Phép dựng trên đây sử dụng compa một lần và thước thẳng ba lần.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close