Quảng cáo
 • pic

  Câu 29 trang 117 SGK Hình học 11 Nâng cao

  Cho tứ diện ABCD có AC = BC = AD = BD = a, AB = c, CD = c’. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CD.

 • pic

  Câu 30 trang 117 SGK Hình học 11 Nâng cao

  Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có tất cả các cạnh đều bằng a. Góc tạo bởi cạnh bên và mặt đáy bằng 30˚. Hình chiếu H của điểm A trên mặt phẳng (A’B’C’) thuộc đường thẳng B’C’.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 31 trang 117 SGK Hình học 11 Nâng cao

  Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng a. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng BC’ và CD’

 • pic

  Câu 32 trang 117 SGK Hình học 11 Nâng cao

  Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = AA’ = a, AC’ = 2a. a. Tính khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng (ACD’) b. Tìm đường vuông góc chung của các đường thẳng AC’ và CD’. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng ấy.

 • pic

  Câu 33 trang 118 SGK Hình học 11 Nâng cao

  Cho hình hộp thoi ABCD.A’B’C’D’ có các cạnh đều bằng a và Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng đáy (ABCD) và (A’B’C’D’).

 • pic

  Câu 34 trang 118 SGK Hình học 11 Nâng cao

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật và Ab = 2a, BC = a. Các cạnh bên của hình chóp bằng nhau và bằng

 • pic

  Câu 35 trang 118 SGK Hình học 11 Nâng cao

  Cho tứ diện ABCD. Chứng minh rằng nếu AC = BD, AD = BC thì đường vuông góc chung của AB và CD là đường thẳng nối trung điểm của AB và CD. Điều ngược lại có đúng không ?

Gửi bài Gửi bài