Quảng cáo
 • pic

  Câu 17 trang 55 SGK Hình học 11 Nâng cao

  Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây:

 • pic

  Câu 18 trang 55 SGK Hình học 11 Nâng cao

  Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N là hai điểm phân biệt cùng thuộc đường thẳng AB; P, Q là hai điểm phân biệt cùng thuộc đường thẳng CD. Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng MQ, NP và vị trí tương đối của hai đường thẳng MP, NQ

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 19 trang 55 SGK Hình học 11 Nâng cao

  Cho tứ diện ABCD. Bốn điểm P, Q, R, S lần lượt nằm trên bốn cạnh AB, BC, CD, DA và không trùng với các đỉnh của tứ diện. Chứng minh rằng

 • pic

  Câu 20 trang 55 SGK Hình học 11 Nâng cao

  Cho tứ diện ABCD và ba điểm P, Q, R lần lượt nằm trên ba cạnh AB, CD, BC. Hãy xác định giao điểm S của mp(PQR) với cạnh AD nếu:

 • pic

  Câu 21 trang 55 SGK Hình học 11 Nâng cao

  Cho tứ diện ABCD. Các điểm P, Q lần lượt là trung điểm của AB và CD; điểm R nằm trên cạnh BC sao cho BR = 2RC. Gọi S là giao điểm của mp(PQR) và cạnh AD. Chứng minh rằng AS = 2SD

 • pic

  Câu 22 trang 55 SGK Hình học 11 Nâng cao

  Gọi G là trọng tâm của tứ diện ABCD a. Chứng minh rằng đường thẳng đi qua G và một đỉnh của tứ diện sẽ đi qua trọng tâm của mặt đối diện với đỉnh ấy b. Gọi A’ là trọng tâm của mặt BCD. Chứng minh rằng GA = 3GA’

Gửi bài Gửi bài