Câu 14 trang 18 SGK Hình học 11 Nâng cao

Giả sử phép đối xứng tâm

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giả sử phép đối xứng tâm \({D_O}\) biến đường thẳng d thành d'. Chứng minh

LG a

Nếu d không đi qua tâm đối xứng O thì d' song song với d, O cách đều d và d'

Lời giải chi tiết:

 

Kẻ \(OH ⊥ d (H  ∈ d)\) thì vì d không đi qua O nên H không trùng với O

Phép đối xứng tâm \(Đ_ O\) biến H thành H’ thì O là trung điểm của HH’, và biến đường thẳng  d thành đường thẳng d’ vuông góc với OH’ tại H’.

Suy ra d và d’ song song, cách đều điểm O

LG b

Hai đường thẳng d và d' trùng nhau khi và chỉ khi d đi qua O

Lời giải chi tiết:

Nếu d không đi qua điểm O thì theo câu a), d’ // d nên d’ không trùng với d.

Nếu d đi qua O thì mọi điểm \(M ∈ d\) biến thành điểm \(M’ ∈ d’.\) 

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close