Câu 13 trang 102 SGK Hình học 11 Nâng cao

Cho hai đường thẳng a, b và mặt phẳng (P). Các mệnh đề sau đúng hay sai ?

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai đường thẳng a, b và mặt phẳng (P). Các mệnh đề sau đúng hay sai ?

a. Nếu a // (P) và b ⊥ (P) thì b ⊥ a.

b. Nếu a // (P) và b ⊥ a thì b ⊥ (P)

c. Nếu a // (P), b // a thì b // (P)

Lời giải chi tiết

 

a) Đúng vì a // (P) nên tồn tại a’⊂ (P) sao cho a // a’ mà b ⊥ (P) nên b ⊥ a’. Do đó b ⊥ a

b) Sai b có thể song song với (P) hoặc nằm trong mp (P).

c) Sai b có thể nằm trong (P)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close