Bài 1.29 trang 11 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.29 trang 11 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Có thể nói gì về các tập A và B nếu các đẳng thức tập hợp sau là đúng:...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Có thể nói gì về các tập A và B nếu các đẳng thức tập hợp sau là đúng:

LG a

\(A \cup B = A;\)  

Lời giải chi tiết:

Nếu \(A \cup B = A\) thì:

Ta có: \(B \subset A \cup B\)

Mà \(A \cup B = A\) nên \(B \subset A\).

Ngược lại, nếu \(B \subset A\) thì \(A \cup B = A\).

Vậy \(A \cup B = A\) nếu và chỉ nếu B là tập con của A.

LG b

\(A \cap B = A;\)  

Lời giải chi tiết:

Nếu \(A \cap B = A\) thì:

Ta có: \(A \cap B \subset B\)

Mà \(A \cap B = A\) nên \(A \subset B\).

Ngược lại, nếu \(A \subset B\) thì \(A \cap B = A\).

Vậy \(A \cap B = A \Leftrightarrow A \subset B\).

LG c

\(A\backslash B = A;\)  

Lời giải chi tiết:

Nếu \(A \backslash B = A\) thì hai tập A và B phải không giao nhau.

Thật vậy, nếu tồn tại \(x \in A\) và \(x \in B\) thì do \(A = A \backslash B\) nên \(x \in A\backslash B\).

Suy ra x không thuộc B (mâu thuẫn).

Ngược lại, bằng cách vẽ biểu đồ Ven dễ thấy nếu \(A \cap B = \emptyset \) thì \(A \backslash B = A\) cũng đúng.

Vậy \(A \backslash B = A\) nếu và chỉ nếu \(A \cap B = \emptyset \)

LG d

\(A\backslash B = B\backslash A\)

Lời giải chi tiết:

Nếu \(A \backslash B = B  \backslash A\) thì \(A = B\).

Thật vậy nếu \(A ≠ B\) thì phải có một phần tử của tập này nhưng không thuộc tập kia, chẳng hạn \(x \in A\) và \(x \notin B\) suy ra \(x \in A\backslash B\) nên \(x \in B\backslash A\) do đó \(x \in B\) và \(x \notin A\) (mâu thuẫn).

Dễ kiểm tra rằng điều ngược lại cũng đúng.

Vậy \(A \backslash B = B \backslash A\) nếu và chỉ nếu \(A = B\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close