Bài 1.33 trang 12 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.33 trang 12 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Biểu diễn tập A={x thuộc R| |x| lớn hơn hoặc bằng 2} thành hợp các nửa khoảng.

Quảng cáo

Đề bài

Biểu diễn tập \(A = \left\{ {x \in R|\left| x \right| \ge 2} \right\}\) thành hợp các nửa khoảng.

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\left| x \right| \ge 2 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x \ge 2\\x \le  - 2\end{array} \right.\)

Vậy \(A =  \left( { - \infty ; - 2} \right] \cup \left[ {2; + \infty } \right) \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close