Bài 1.36 trang 12 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.36 trang 12 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Hãy tìm A giao B...

Quảng cáo

Đề bài

Cho \(A = \left\{ {x \in R|\left| {x - 1} \right| < 3} \right\}\) và \(B = \left\{ {x \in R|\left| {x + 2} \right| > 5} \right\}.\)

Hãy tìm \(A \cap B.\)

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{l}\left| {x - 1} \right| < 3 \Leftrightarrow  - 3 < x - 1 < 3\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x - 1 >  - 3\\x - 1 < 3\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x >  - 2\\x < 4\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow  - 2 < x < 4\\ \Rightarrow A = \left( { - 2;4} \right)\end{array}\)

\(\begin{array}{l}\left| {x + 2} \right| > 5 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x + 2 > 5\\x + 2 <  - 5\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x > 3\\x <  - 7\end{array} \right.\\ \Rightarrow B = \left( { - \infty ; - 7} \right) \cup \left( {3; + \infty } \right)\end{array}\)

Vậy \(A \cap B = \left( {3;4} \right)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close