Bài 1.31 trang 11 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.31 trang 11 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Với mỗi tập A có một số hữu hạn phần tử, kí hiệu \(|A|\) là số phần tử của tập A. Sắp xếp các số sau đây theo thứ tự tăng dần :...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Với mỗi tập A có một số hữu hạn phần tử, kí hiệu \(|A|\) là số phần tử của tập A. Sắp xếp các số sau đây theo thứ tự tăng dần :

LG a

\(\left| A \right|,\left| {A \cup B} \right|,\left| {A \cap B} \right|\)

Lời giải chi tiết:

\(\left| {A \cap B} \right|,\left| A \right|,\left| {A \cup B} \right|\)

LG b

\(\left| {A\backslash B} \right|,\left| A \right| + \left| B \right|,\left| {A \cup B} \right|\)

Lời giải chi tiết:

\(\left| {A\backslash B} \right|,\left| {A \cup B} \right|,\left| A \right| + \left| B \right|\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close