Bài 1.30 trang 11 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.30 trang 11 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Liệu có thể kết luận \(A = B\) được không nếu A, B và C là các tập thỏa mãn:...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Liệu có thể kết luận \(A = B\) được không nếu A, B và C là các tập thỏa mãn:

LG a

\(A \cup C = B \cup C\)

Lời giải chi tiết:

Không.

Chẳng hạn \(A = \left\{ {1;2;3;4} \right\},\) \(B = \left\{ {1;2} \right\},\) \(C = \left\{ {3;4;5} \right\}.\)  

Ta có \(A ≠ B\) nhưng

\(A \cup C = B \cup C = \left\{ {1;2;3;4;5} \right\}\)

LG b

\(A \cap C = B \cap C\)

Lời giải chi tiết:

Không.

Chẳng hạn \(A = \left\{ {1;2;3;4} \right\},\) \(B = \left\{ {3;4} \right\},\) \(C = \left\{ {3;4;5} \right\}\) .

Ta có \(A ≠ B\) nhưng

\(A \cap C = B \cap C = \left\{ {3;4} \right\}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close