Bài 1.10 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.10 trang 8 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Xét hai mệnh đề P : “6 là số nguyên tố” Q : “5! + 1 chia hết cho 6”

Quảng cáo

Đề bài

Xét hai mệnh đề

P : “6 là số nguyên tố”

Q : “5! + 1 chia hết cho 6”

Phát biểu mệnh đề P ⇔ Q bằng hai cách. Cho biết mệnh đề đó đúng hay sai.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mệnh đề P ⇔ Q phát biểu là "P nếu và chỉ nếu Q" hoặc "P khi và chỉ khi Q"

Mệnh đề P ⇔ Q đúng khi P và Q cùng đúng hoặc cùng sai.

Lời giải chi tiết

“6 là số nguyên tố nếu và chỉ nếu 5! + 1 chia hết cho 6”

“6 là số nguyên tố khi và chỉ khi 5! + 1 chia hết cho 6”

Mệnh đề đúng vì cả hai mệnh đề P và Q đều sai.

Loigiaihay.com

 • Bài 1.11 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.11 trang 8 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Gọi X là tập hợp tất cả các học sinh lớp 10 ở trường em. Xét mệnh đề chứa biến...

 • Bài 1.12 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.12 trang 8 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Xét các câu sau đây : a. Tất cả các học sinh ở trường em đều phải học luật giao thông. b. Có một học sinh lớp 12 ở trường em có điện thoại di động.

 • Bài 1.13 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.13 trang 8 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho mệnh đề chứa biến P(x) : với x là số nguyên. Xác định tính đúng – sai của các mệnh đề sau đây :...

 • Bài 1.14 trang 9 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.14 trang 9 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Lập mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau :...

 • Bài 1.15 trang 9 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.15 trang 9 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Xét tính đúng – sai của các mệnh đề sau và lập mệnh đề phủ định của các mệnh đề đó :...

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close