Bài 1.14 trang 9 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.14 trang 9 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Lập mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau :...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Lập mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau :

LG a

\(\forall x \in R,x > {x^2}.\)

Phương pháp giải:

Phủ định của mệnh đề \(\forall x \in X,P\left( x \right)\) là mệnh đề \(\exists x \in X,\overline {P\left( x \right)} \).

Phủ định của mệnh đề \(\exists x \in X,P\left( x \right)\) là mệnh đề \(\forall   x \in X,\overline {P\left( x \right)} \).

Lời giải chi tiết:

Phủ định của MĐ \(\forall x \in R,x > {x^2}\) là \(\exists x \in R,x \le {x^2}\)  

LG b

\(\forall n \in N,{n^2} + 1\) không chia hết cho 3.

Lời giải chi tiết:

Phủ định của MĐ \(\forall n \in N,{n^2} + 1\) không chia hết cho 3 là \(\exists n \in N,{n^2} + 1\) chia hết cho 3

LG c

\(\forall n \in N,{n^2} + 1\) chia hết cho 4.

Lời giải chi tiết:

Phủ định của MĐ \(\forall n \in N,{n^2} + 1\) chia hết cho 4 là \(\exists n \in N,{n^2} + 1\)  không chia hết cho 4

LG d

\(\exists r \in Q,{r^2} = 3\)

Lời giải chi tiết:

Phủ định của MĐ \(\exists r \in Q,{r^2} = 3\) là \(\forall r \in Q,{r^2} \ne 3\)  

Loigiaihay.com

 • Bài 1.15 trang 9 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.15 trang 9 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Xét tính đúng – sai của các mệnh đề sau và lập mệnh đề phủ định của các mệnh đề đó :...

 • Bài 1.16 trang 9 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.16 trang 9 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho mệnh đề chứa biến P(x) : “x thích môn Ngữ văn”, trong đó x lấy giá trị trên tập hợp X các học sinh của trường em...

 • Bài 1.17 trang 9 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.17 trang 9 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho mệnh đề chứa biến \(P(x)\) : “x đã đi máy bay”, trong đó x lấy giá trị trên tập hợp X các cư dân của khu phố (hay xã) em...

 • Bài 1.13 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.13 trang 8 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho mệnh đề chứa biến P(x) : với x là số nguyên. Xác định tính đúng – sai của các mệnh đề sau đây :...

 • Bài 1.12 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.12 trang 8 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Xét các câu sau đây : a. Tất cả các học sinh ở trường em đều phải học luật giao thông. b. Có một học sinh lớp 12 ở trường em có điện thoại di động.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close