Bài 1.12 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.12 trang 8 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Xét các câu sau đây : a. Tất cả các học sinh ở trường em đều phải học luật giao thông. b. Có một học sinh lớp 12 ở trường em có điện thoại di động.

Quảng cáo

Đề bài

Xét các câu sau đây :

a. Tất cả các học sinh ở trường em đều phải học luật giao thông.

b. Có một học sinh lớp 12 ở trường em có điện thoại di động.

Hãy viết các câu đó dưới dạng “\(\forall x \in X,P\left( x \right)\) ” hoặc "\(\exists x \in X,P\left( x \right)\)" và nêu rõ nội dung mệnh đề chứa biến \(P(x)\) và tập hợp X.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cụm từ "Tất cả" viết dưới dạng kí hiệu là \(\forall \)

Cụm từ "Có một" viết dưới dạng kí hiệu là \(\exists \)

Lời giải chi tiết

a. “\(\forall x \in X,P\left( x \right)\) ” trong đó X là tập hợp tất cả các học sinh ở trường em, \(P(x)\) là mệnh đề chứa biến : “x học luật giao thông”.

b. \(\exists x \in X,P\left( x \right)\) trong đó X là tập hợp tất cả các học sinh lớp 12 ở trường em, \(P(x)\) là mệnh đề chứa biến “x có điện thoại di động”.

Loigiaihay.com

 • Bài 1.13 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.13 trang 8 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho mệnh đề chứa biến P(x) : với x là số nguyên. Xác định tính đúng – sai của các mệnh đề sau đây :...

 • Bài 1.14 trang 9 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.14 trang 9 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Lập mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau :...

 • Bài 1.15 trang 9 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.15 trang 9 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Xét tính đúng – sai của các mệnh đề sau và lập mệnh đề phủ định của các mệnh đề đó :...

 • Bài 1.16 trang 9 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.16 trang 9 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho mệnh đề chứa biến P(x) : “x thích môn Ngữ văn”, trong đó x lấy giá trị trên tập hợp X các học sinh của trường em...

 • Bài 1.17 trang 9 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.17 trang 9 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho mệnh đề chứa biến \(P(x)\) : “x đã đi máy bay”, trong đó x lấy giá trị trên tập hợp X các cư dân của khu phố (hay xã) em...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close