Bài 1.13 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.13 trang 8 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho mệnh đề chứa biến P(x) : với x là số nguyên. Xác định tính đúng – sai của các mệnh đề sau đây :...

Quảng cáo

Đề bài

Cho mệnh đề chứa biến P(x) : \(x = {x^4}\) với x là số nguyên. Xác định tính đúng – sai của các mệnh đề sau đây :

a. \(P(0)\)

b. \(P(1)\)

c. \(P(2)\)

d. \(P(-1)\)

e. \(\exists x \in Z,P\left( x \right)\)

g. \(\forall x \in Z,P\left( x \right)\)

Lời giải chi tiết

a. \(P\left( 0 \right):0 = {0^4}\) là Mệnh đề đúng

b. \(P\left( 1 \right):1 = {1^4}\) là Mệnh đề đúng

c. \(P\left( 2 \right):2 = {4^4}\) là Mệnh đề sai

d. \(P\left( -1 \right):-1 = {(-1)^4}\) là Mệnh đề sai

e. Mệnh đề đúng, chẳng hạn x=0 thì P(0) đúng.

g. Mệnh đề sai, chẳng hạn x=2 thì P(2) sai.

Loigiaihay.com

 • Bài 1.14 trang 9 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.14 trang 9 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Lập mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau :...

 • Bài 1.15 trang 9 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.15 trang 9 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Xét tính đúng – sai của các mệnh đề sau và lập mệnh đề phủ định của các mệnh đề đó :...

 • Bài 1.16 trang 9 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.16 trang 9 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho mệnh đề chứa biến P(x) : “x thích môn Ngữ văn”, trong đó x lấy giá trị trên tập hợp X các học sinh của trường em...

 • Bài 1.17 trang 9 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.17 trang 9 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho mệnh đề chứa biến \(P(x)\) : “x đã đi máy bay”, trong đó x lấy giá trị trên tập hợp X các cư dân của khu phố (hay xã) em...

 • Bài 1.12 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.12 trang 8 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Xét các câu sau đây : a. Tất cả các học sinh ở trường em đều phải học luật giao thông. b. Có một học sinh lớp 12 ở trường em có điện thoại di động.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close