Bài 1 trang 141 SGK Đại số và Giải tích 11

Hãy lập bảng liệt kê các giới hạn đặc biệt của dãy số và các giới hạn đặc biệt của hàm số.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy lập bảng liệt kê các giới hạn đặc biệt của dãy số và các giới hạn đặc biệt của hàm số.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Một vài giới hạn đặc biệt của dãy số

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close